PZITB, Twój niezależny doradca budowlany, oferuje usługi:

Aktualizacja: 17.06.2012 r.

Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych w zakresie:

 • Sporządzania ekspertyz i opinii technicznych obiektów budowlanych
 • Doradztwa technicznego i materiałowego
 • Kontroli i technicznej oceny robót budowlanych
 • Badań geologicznych podłoża gruntowego
 • Okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 Ustawy „Prawo budowlane” (przeglądy jednoroczne i pięcioletnie)
 • Wycen nieruchomości i szkód
 • Weryfikacji dokumentacji budowlanej
 • Sporządzania:
  • świadectw charakterystyki energetycznej budynków
  • audytów energetycznych
 • Kwalifikacji obiektów budowlanych do budynków bądź budowli zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo budowlane” (w nawiązaniu do Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
 • Opracowania Zakładowych Systemów Kontroli Produkcji Wyrobów Budowlanych

Ośrodka Obsługi Technicznej Budownictwa w zakresie:

 • Nadzorów budowlanych, projektowania i inwentaryzacji obiektów budowlanych
 • Sporządzania i sprawdzania kosztorysów oraz rozliczania robót budowlanych
 • Sporządzania planów b.i.o.z. wg wymogów „Prawa budowlanego”
 • Udzielania rekomendacji firmom budowlanym
 • Sprzedaż katalogów i wydawnictw obejmujących problematykę budowlaną oraz projektów budynków jednorodzinnych i gospodarczych
 • Promocji technik i technologii budowlanych
 • Doradztwa dotyczącego zamówień publicznych

Ośrodek ponadto prowadzi kursy, szkolenia i seminaria:

 • Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane
 • Nauczania kosztorysowania robót i usług budowlanych od podstaw
 • Podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry kierowniczej i nadzoru (normy budowlane, warunki techniczne, przepisy prawa budowlanego, itp.)
 • W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i właścicieli firm, kadry inżynieryjno-technicznej i nadzoru inwestorskiego, projektantów
 • Szkolenia specjalistyczne zamknięte dla firm

Organizuje corocznie:

 • Konkurs w zakresie budownictwa:
  • Budowa Roku Podkarpacia
 • Konkursy wybranych prac dyplomowych:
  • absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej
Jesteśmy już ponad 60 lat na rynku budowlanym podkarpacia
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
img
- Aktualna oferta PZITB


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, tel./fax: (+48) 17 852 13 89