Konkursy

Aktualizacja: 28.03.2020 r.
Publikacja: 28.03.2020 r.

XX Edycja konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2019"

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w kolejnej XX edycji Konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2019" poprzez zgłoszenie w terminie do dnia 20.05.2020 r. obiektów zarówno nowych jak i zmodernizowanych, zrealizowanych do dnia 31.12.2019 r. i formalnie przekazanych do użytkowania nie później niż do 31 stycznia 2020 r.
pdf
- Zaproszenie


pdf
- Regulamin konkursu


pdf
- Deklaracja przystąpienia do konkursu (zał. 1)


pdf
- Arkusz podstawowych danych charakteryzujących budowęPublikacja: 16.01.2019 r.

XIX Edycja konkursu „Budowa Roku Podkarpacia” - Rok 2018

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w kolejnej XIX edycji Konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2018” poprzez zgłoszenie w terminie do dnia 31.03.2019 r. obiektów zarówno nowych jak i zmodernizowanych, zrealizowanych do dnia 31.12.2018 r. i formalnie przekazanych do użytkowania nie później niż do 31 stycznia 2019 r.
pdf
- Zaproszenie


pdf
- Regulamin konkursu


pdf
- Deklaracja przystąpienia do konkursu (załącznik 1)


pdf
- Arkusz podstawowych danych charakteryzujących budowę (załącznik 2)Publikacja: 27.05.2016 r.

Konkurs fotograficzny „Moje fascynacje architekturą”.

PZITB O/Rzeszów organizuje dla swoich członków konkurs fotograficzny zatytułowany „Moje fascynacje architekturą”. Konkurs jest nietypowy, gdyż jego zamiarem jest zachęcenie do sfotografowania nie tyle całego obiektu, co pokazanie pięknego i ujmującego detalu architektonicznego wybranego obiektu z terenu Podkarpacia. Może to być np. portal, kartusz, fragment bramy czy ozdobnej posadzki bądź każdy inny detal architektoniczny świadczący o kunszcie artystycznym lub wysokim poziomie rzemiosła budowlanego danej epoki.
Uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy zdjęcia cyfrowe detali architektonicznych różnych obiektów budowlanych z terenu Podkarpacia i przesłać je na adres: rzeszow.pzitb@gmail.com do dnia 30 sierpnia br. z nazwą obiektu i opisem lokalizacji sfotografowanych detali architektonicznych oraz imieniem i nazwiskiem członka naszego Oddziału PZITB.
Do dnia 30 września 2016 r. Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców ustalając pierwsze trzy miejsca. Dla laureatów konkursu przewidziane są ciekawe nagrody.
Zdjęcia te pozwolą niejednokrotnie „ocalić od zapomnienia” zamysł nieznanego artysty bądź wysoki kunszt ówczesnych rzemieślników.
Kto wie może w przyszłym roku prace te posłużą do innego konkursu np. pt. „Zgadnij jaki to obiekt”.
Jeżeli chcecie pochwalić się ładnym zdjęciem, a także wziąć udział w konkursie który może uczuli Cię na architektoniczny detal - zapraszamy do udziału !


Publikacja: 28.04.2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą magisterską pracę dyplomową na kierunku „Budownictwo” Politechniki Rzeszowskiej.


W dniu 08.04.2014 r. w siedzibie Oddziału PZITB w Rzeszowie odbyło się rozstrzygniecie kolejnej VII edycji, konkursu na najlepszą magisterską pracę dyplomową na kierunku „Budownictwo” Politechniki Rzeszowskiej.

Z pośród 15 prac zgłoszonych do konkursu, Komisja Konkursowa w składzie: Jakóbczak Adam – przewodniczący Komisji Konkursowej, Gil Jacek – zastępca przewodniczącego, Bajorek Grzegorz, Gratkowski Tadeusz, Mrozik Jarosław, Mrozik Tadeusz, Olech Bogdan, Sikora Anna – członkowie komisji oraz Róg Alicja – sekretarz, wyłoniła 6 laureatów.

Rozstrzygnięcie konkursu poprzedzone było krótką prezentacją wszystkich pracy. Tematyka prezentowanych prac była bardzo zróżnicowana, od typowych prac projektowych poprzez prace mające na celu ocenę stanu technicznego budowli i propozycje ich wzmocnień, aż do laboratoryjnych prac badawczych.

Każdy z członków Komisji Konkursowej dysponował 15 punktami, które rozdzielał pomiędzy zgłoszone prace. Suma otrzymanych punktów decydowała o kolejności miejsc. Największą liczbę punktów otrzymał Pan Bartłomiej Potasiewicz, za koncepcję przebudowy betonowego mostu belkowego w Bziance, promotorem pracy była dr inż. Ewa Michalak. Kolejne miejsca uzyskali: Karol Kielar za projekt uzdrowiskowego pawilonu wielofunkcyjnego, promotor dr hab. inż. Adam Reichhart prof. PRz; Marcin Górski za pracę pt.: „Modele obliczeniowe prętów konstrukcji stalowych”, promotor prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski; Bartosz Piątek, za pracę pt.: „Ocena parametrów dynamicznych wybranych mostów i wiaduktów drogowych”, promotor dr inż. Lucjan Janas; Adam Wasilewski za pracę pt.: „Wpływ krzywizny powłoki z blach fałdowych na jej sztywność i nośność”, promotor dr hab. inż. Adam Reichhart, prof. PRz oraz Paweł Wiedro za projekt wariantowy wielokondygnacyjnego szkieletowego budynku biurowego o konstrukcji stalowej, promotor dr inż. Bogdan Stankiewicz.

Nagrody pieniężne dla wyłonionych laureatów ufundowały znaczące podkarpackie przedsiębiorstwa budowlane tj.: BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o. o, Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Sp. z o. o, HARTBEX Sp. z o.o. oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkową książkę pt.: „Budownictwo Podkarpacia w okresie powojennym”, praca zbiorowa pod kierunkiem A. Jakóbczaka oraz dyplomy laureata lub wyróżnienia.


obraz

Laureaci konkursu w towarzystwie prezesa PZITB Oddział w Rzeszowie Adama Jakóbczaka i Jacka Gila - przedstawiciela Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, tel./fax: (+48) 17 852 13 89