Kursy i konferencje
Aktualizacja: 09.02.2019 r.
Publikacja: 09.02.2019 r.

Konferencja szkoleniowa: Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych

Data konferencji: 10 maja br.
obraz
PZITB O/Rzeszów zaprasza na konferencję szkoleniową pn. Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych. Część II: Projektowanie z zastosowaniem analizy liniowo sprężystej z ograniczoną redystrybucją. Projektowanie z zastosowaniem analizy plastycznej, którą poprowadzi prof. Włodzimierz Starosolski.
Konferencja odbędzie się 10 maja 2019 roku na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeoszwskiej i będzie kontynuacją tematyki z zakresu projektowania oszczędnego z poprzedniej edycji.

img
- Karta inforamcyjna

Powrót do góry strony

Publikacja: 26.01.2019 r.

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane - sesja wiosenna

Data kursu: 6, 7; 13, 14; 27, 28 kwietnia i 11, 12 maja br. (8 dni – 4 zjazdy).
obraz
PZITB O/Rzeszów zaprasza na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane sesja wiosenna 2019.
Tematyka zajęć jest powiązana z zakresem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane. Rozpoczęcie kursu – 6 kwietnia br. o godzinie 8:00 w siedzibie PZITB O/Rzeszów ul. PCK 2, III piętro .
Kurs odbędzie się w dniach: 6, 7; 13, 14; 27, 28 kwietnia i 11, 12 maja br.
Kurs prowadzony jest przez wybitnych specjalistów z długoletnim doświadczeniem, którzy potrzebną wiedzę przekazują w sposób zrozumiały i przystępny.
Podczas wykładów będą mogli Państwo zadawać pytania, rozwiązywać problemy, wyjaśniać nurtujące Was zagadnienia i pojawiające się wątpliwości, wymieniać doświadczenia zawodowe.
Koszt kursu – 1 200,- zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Powyższą kwotę należy wpłacić na konto PZITB ‐ PKO BP S.A. Oddział 1 Rzeszów 37 1020 4391 0000 6502 0002 0479 lub w kasie Oddziału.
Zgłoszeń można dokonywać osobiście w Biurze Oddziału PZITB, telefonicznie 17/8624135; 699 671 582 lub drogą elektroniczną na adres: rzeszow.pzitb@gmail.com.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku w Izbie (nie zakwalifikowania do egzaminu), istnieje możliwość rezygnacji z kursu i zwrot wpłaconej należności.

img
- Karta zgłoszeniowa


Powrót do góry strony

Publikacja: 30.06.2018 r., aktualizacja: 06.10.2018 r.

Konferencja szkoleniowa: Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych

Data konferencji: 17 października br.
obraz
PZITB O/Rzeszów zaprasza na konferencję szkoleniową pn. Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych. Analiza obliczeniowa w poszukiwaniu rezerw. Część I: Obliczenia tradycyjne, którą poprowadzi prof. Włodzimierz Starosolski.
Konferencja odbędzie się 17 października 2018 roku na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeoszwskiej.

img
- Program konferencji


img
- Karta inforamcyjna

Powrót do góry strony


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, tel./fax: (+48) 17 852 13 89