Kursy i konferencje
Aktualizacja: 18.01.2018 r.
Publikacja: 18.01.2018 r.

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane - sesja wiosenna

Data kursu: 14,15; 21,22; 28,29 kwietnia i 12, 13 maja br. (8 dni – 4 zjazdy).
obraz
PZITB O/Rzeszów informuje, że po raz kolejny organizuje kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane sesja wiosenna 2018 w specjalnościach określonych w Ustawie Prawo Budowlane.
Rozpoczęcie kursu – 14 kwietnia br. o godzinie 8:00 w siedzibie PZITB O/Rzeszów ul. PCK 2, III piętro .
Zajęcia prowadzą specjaliści z długoletnim doświadczeniem, którzy potrzebną wiedzę przekazują w sposób zrozumiały i przystępny. Wśród nich jest radca prawny, geodeta, specjaliści od prawa budowlanego, kolejnictwa, ochrony środowiska, instalacji kanalizacyjnych, sieci gazowych, bhp, dozoru technicznego, energetyki, telekomunikacji, zagospodarowania przestrzennego, inspekcji sanitarnej.
Podczas wykładów będą mogli Państwo zadawać pytania, rozwiązywać problemy, wyjaśniać nurtujące Was zagadnienia i pojawiające się wątpliwości, wymieniać doświadczenia zawodowe.
Kurs odbędzie się w dniach: 14,15; 21,22; 28,29 kwietnia i 12, 13 maja (8 dni – 4 zjazdy). Koszt kursu – 1 200,- zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Powyższą kwotę należy wpłacić na konto PZITB ‐ PKO BP S.A. Oddział 1 Rzeszów 37 1020 4391 0000 6502 0002 0479 przed rozpoczęciem kursu.
Cena obejmuje 8 dni wykładowych, materiały szkoleniowe, napoje.
Zgłoszeń można dokonywać osobiście w Biurze Oddziału PZITB, telefonicznie 17/8624135; 699 671 582 lub drogą elektroniczną na adres: rzeszow.pzitb@gmail.com.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku w Izbie (nie zakwalifikowania do egzaminu), istnieje możliwość rezygnacji z kursu i zwrot wpłaconej należności.

img
- Karta zgłoszeniowaPolski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, tel./fax: (+48) 17 852 13 89