Deklaracja członkowska

PZITB rozróżnia dwie formy członkostwa: indywidualną, przeznaczoną dla pojedynczych osób oraz zbiorową, adresowaną do firm i instytucji branży budowlanej.


Deklaracja członkowska PZITB