Świadczymy usługi w zakresie:

 • Sporządzania ekspertyz i opinii technicznych obiektów budowlanych
 • Doradztwa technicznego i materiałowego
 • Kontroli i technicznej oceny robót budowlanych
 • Badań geologicznych podłoża gruntowego
 • Okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 Ustawy „Prawo budowlane” (przeglądy jednoroczne i pięcioletnie)
 • Wycen nieruchomości i szkód
 • Weryfikacji dokumentacji budowlanej
 • Sporządzania:
  • świadectw charakterystyki energetycznej budynków
  • audytów energetycznych
 • Kwalifikacji obiektów budowlanych do budynków bądź budowli zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo budowlane” (w nawiązaniu do Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
 • Opracowania Zakładowych Systemów Kontroli Produkcji Wyrobów Budowlanych
 • Nadzorów budowlanych, projektowania i inwentaryzacji obiektów budowlanych
 • Sporządzania i sprawdzania kosztorysów oraz rozliczania robót budowlanych
 • Sporządzania planów b.i.o.z. wg wymogów „Prawa budowlanego”
 • Udzielania rekomendacji firmom budowlanym
 • Sprzedaż katalogów i wydawnictw obejmujących problematykę budowlaną oraz projektów budynków jednorodzinnych i gospodarczych
 • Promocji technik i technologii budowlanych
 • Doradztwa dotyczącego zamówień publicznych