Organizujemy kursy przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane. Kursy prowadzone są dwa razy w roku w okresie poprzedzającym egzaminy na uprawnienia. Kursy prowadzone są przez specjalistów z zakresu prawa budowlanego, przepisów BHP a także norm i zaleceń stosowanych w budownictwie.

Organizujemy różnego typu szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych Naszych członków, prezentację nowych technologii oraz materiałów. Jesteśmy otwarci na współpracę z producentami materiałów budowlanych, nowych technologii stosowanych w budownictwie itp.