Konkurs Budowa Roku Podkarpacia

Co rocznie jesteśmy organizatorem Konkursu Budowa Roku Podkarpacia.

Do konkursu mogą być zgłoszone obiekty budowlane lub budowle, które zostaną zakończone w roku konkursowym
i przekazane do użytkowania nie później niż w I kwartale roku pokonkursowego. 

Celem Konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych budynków i budowli, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Przedmiotem Konkursu są nowe lub odbudowane, rozbudowane bądź przebudowane obiekty budowlane (budynki i budowle) bądź proces inwestycyjny. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać jednostki uczestniczące w procesie budowlanym, mające polską osobowość prawną, a więc inwestorzy bezpośredni przygotowujący inwestycję do realizacji: developerzy lub samorządy terytorialne oraz wykonawcy robót budowlano-montażowych/generalni wykonawcy. Zgłoszone obiekty są poddawane ocenie przez Komisję Konkursową oraz internautów, którzy decydują o Nagrodzie Publiczności.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską na kierunku budownictwo Politechniki Rzeszowskiej

Co rocznie konkursem objęte są prace dyplomowe obronione na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej w danym roku akademickim. Wśród nagród pieniężnych, których fundatorem są rzeszowskie przedsiębiorstwa budowlane oraz Podkarpacka Izba Inżynierów, zwycięzca konkursu otrzymuje opłacony kurs przygotowujący na uprawnienia budowlane.