PZITB Oddział Rzeszów

Aktualizacja: 29.07.2020 r.
Na skróty:
Zarząd Oddziału
Prezydium Zarządu:
Przewodniczący:mgr inż.Bogusław Uchman
Z-ca Przewod.:dr hab. inż.Lidia Buda-Ożóg
Z-ca Przewod.:mgr inż.Jacek Gajda
Sekretarz:mgr inż.Marta Pociask
Skarbnik:mgr inż.Sławomir Serafin
Członkowie Zarządu:
 mgr inż.Andrzej Gołąbek
 mgr inż.Jarosław Mrozik
 mgr inż.Jerzy Styś
 mgr inż.Aleksander Szluz
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:mgr inż.Emil Szczepański
Z-ca Przewod.:dr hab inż.Szczepan Woliński
Sekretarz:mgr inż.Alfred Magdoń
Sąd Koleżeński
Przewodniczący:inż.Jakub Gruba
Członek:mgr inż.Jacek Hess
Członek:mgr inż.Bogumił Surmiak
Koła zakładowe
Przewodniczący kół zakładowych:
Koło Seniorów:mgr inż.Jerzy Styś
Koło Młodych:inż.Maciej Ilko
Koło Terenowe w Rzeszowie:mgr inż.Sławomir Serafin
Koło Zakł. przy Politechnice Rzeszowskiej:dr hab inż.Lidia Buda-Ożóg
Koło Zakł. przy BPBP:mgr inż.Aleksander Szluz
Koło Miejskie w Krośnie:mgr inż.Anna Kaczkowska
Koło Zakł. przy BP BESTA:mgr inż.Jarosław Mrozik


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, tel./fax: (+48) 17 852 13 89