Deklaracja członkowska

Aktualizacja: 28.10.2010 r.
PZITB rozróżnia dwie formy członkostwa: indywidualną, przeznaczoną dla pojedynczych osób oraz zbiorową, adresowaną do firm i instytucji branży budowlanej. Aby poprać odpowiednią deklarację wybierz jeden z poniższych odnośników:
img
- Indywidualna deklaracja członkowska


img
- Zbiorowa deklaracja członkowska oraz informacja o prawach i obowiązkach członka zbiorowego


img
- Wzór dyplomu członka zbiorowego PZITB


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, tel./fax: (+48) 17 852 13 89