Archiwum szkoleń
Aktualizacja: 17.10.2015 r.

Poniżej przedstawiamy archiwum seminariów szkoleniowych, kursów i konferencji zorganizoanych przez PZITB Oddział w Rzeszowie od 2007 roku.

Na skróty:

Rok 2014

Szkolenie
Data szkolenia: 30 października 2014 r.
Temat: Wentylacja w budynkach mieszkalnych - jak skutecznie uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla (czadem).
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowe
Data seminarium: 9 października 2014 r.
Temat: ALUPROF S.A. "Systemy aluminiowe - Wymagania Techniczne 2013, systemy przeciwpożarowe, wytyczne i błędy montażowe"
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowe
Data seminarium: 28 kwietnia 2014 r.
Temat: WIENERBERGER - „Dom w koncepcji e4”
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 20 lutego 2014 r.
Temat: Problematyka realizacji umów o roboty budowlane
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowe
Data seminarium: 1 lutego 2014 r.
Temat: Firma „Grupa OFFICE PLUS” - Wyposażenie wnętrz - najkorzystniejsza oferta na rynku
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 18 stycznia 2014 r.
Temat: Problematyka realizacji umów o roboty budowlane
img
- Ulotka informacyjna

Powrót do góry strony

Rok 2013

Szkolenie
Data szkolenia: 12 grudnia 2013 r.
Temat: Bezpieczeństwo budowli w świetle wykonywanych przeglądów i zagrożenia wynikające z nieprawidłowej eksploatacji kanałów kominowych
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowe
Data seminarium: 18 lutego 2013 r.
Temat: Firma „S. i A. Pietrucha” - Produkty stosowane w inżynierii lądowej i wodnej
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 2 lutego 2013 r.
Temat: Odpowiedzialność karna, zawodowa i dyscyplinarna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowe
Data seminarium: 11 stycznia 2013 r.
Temat: Technologie stosowane przez Firmę Keller - Polska. Wybrane przykłady technicznych rozwiązań Firmy Keller - Polska
img
- Ulotka informacyjna

Powrót do góry strony

Rok 2012

Seminarium szkoleniowe
Data seminarium: 7 maja 2012 r.
Temat: Porotherm Dryfix - technologia murowania na sucho ceramiki poryzowanej na gotowej zaprawie w piance
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowe
Data seminarium: 29 marca 2012 r.
Temat: Hydroizolcaje Remmers
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowe
Data seminarium: 15 marca 2012 r.
Temat: Pale przemieszczeniowe, grodzice,kotwy gruntowe – technologia, projektowanie i badania
img
- Ulotka informacyjna

Powrót do góry strony

Rok 2011

Seminarium szkoleniowe
Data seminarium: 27 stycznia 2011 r.
Temat: Wentylacja dachów i stropodachów
img
- Ulotka informacyjna

Kurs specjalistyczny
Data kursu: 05,12,19,26 lutego 2011 r.
Temat: Projektowanie mostów według Eurokodów
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 30 marca 2010 r.
Temat: Kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlano-montażowych
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowe firmy Keller Polska Sp. z o.o.
Data seminarium: 14 kwietnia 2011 r.
Temat: Specjalistyczne technologie firmy Keller Polska w budownictwie infrastrukturalnym i kubaturowym
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne firmy RECTOR Polska Sp. z o.o.
Data seminarium: 24 listopada 2011 r.
Temat: Nowoczesne rozwiązania konstrukcji stropów gęstożebrowych wg systemu stropowego Rectobeton oraz alternatywa do betonowego pustaka - Rectolight
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data seminarium: 2 grudnia 2011 r.
Temat  I:   Obowiązki i prawa uczestników procesu inwestycyjnego
Temat II: Aktualne zmiany w przepisach Ustawy „Prawo budowlane” i Rozporządzeń wykonawczych
img
- Ulotka informacyjna

Powrót do góry strony

Rok 2010

Szkolenie
Data szkolenia: 25 lutego 2010 r.
Temat: Zasady utrzymania stanu sprawności technicznej i użytkowej obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
img
- Ulotka informacyjna

Kurs specjalistyczny
Data szkolenia: 27 lutego, 6, 20, 27 marca 2010 r.
Temat: Wymiarowanie i obliczanie konstrukcji stalowych według PN-EN 1993-1 (EUROKOD 3)
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie specjalistyczne
Data szkolenia: 4 marca 2010 r.
Temat: Niedomagania i zagrożenia związane z nieprawidłową pracą kanałów spalinowych i wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 12 maja 2010 r.
Temat: Kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlano-montażowych
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 20 maja 2010 r.
Temat: Realizacja programu likwidacji azbestu - sposoby i metody postępowania
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie specjalistyczne
Data szkolenia: 30 września 2010 r.
Temat: Ochrona budynków przed wilgocią
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane”
Data seminarium: 25 listopada 2010 r.
Temat: Pierwszy w Polsce wysokoenergetyczny DOM LUMINA
img
- Ulotka informacyjna

Powrót do góry strony

Rok 2009

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane” firm GAMRAT S.A. oraz „B.J.S.” Sp. z o.o.
Data seminarium: 19 lutego 2009 r.
Temat  I: Innowacyjne wyroby z tworzyw sztucznych firmy GAMRAT dla budownictwa
Temat II: Praktyczny pokaz zgrzewania membrany DACHGAM
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 26 lutego 2009 r.
Temat: Aspekty prawne umowy o roboty budowlane. Zastosowanie i przykłady w świetle przepisów: prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane” firmy Aereco
Data seminarium: 5 marca 2009 r.
Temat: Dotychczasowe rozwiązania wentylacji w budynkach mieszkalnych. Niedomagania i zagrożenia związane z nieprawidłową pracą kanałów wentylacji grawitacyjnej. Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie specjalistyczne
Data szkolenia: 26 marca 2009 r.
Temat: Ochrona przeciwogniowa obiektów budowlanych
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane” firm FAST Sp. z o.o. oraz KOELNER S.A.
Data seminarium: 29 kwietnia 2009 r.
Temat   I: System ociepleń firmy FAST oparty na styropianie i wełnie mineralnej. Błędy wykonawcze przy wykonywaniu ociepleń i wynikające z nich konsekwencje.
Temat II: Systemy zamocowań do fasad firmy KOELNER. Pokaz montażu kołków oraz próba ich wyrwania.
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie specjalistyczne
Data szkolenia: 27 sierpnia 2009 r.
Temat: Usuwanie skutków powodzi w budynkach
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne firmy MEVA
Data seminarium: 16 listopada 2009 r.
Temat: Nowoczesne deskowania systemowe typu MEVA
img
- Ulotka informacyjna

Kurs specjalistyczny
Data kursu: 10, 11, 12 grudnia 2009 r.
Temat: Projektowanie konstrukcji budowlanych wg PN-EN 1992-1, wrzesień 2008, EUROKOD 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1 - Reguły ogólne i reguły dla budynków
img
- Ulotka informacyjna

Powrót do góry strony

Rok 2008

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane” firmy Sto - ipsa
Data seminarium: 28 lutego 2008 r.
Temat: Technologie i produkty firmy Sto - ispo
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 4 marca 2008 r.
Temat: Prawa, obowiązki i odpowiedzialność projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru w procesie inwestycyjnym – wynikające z przepisów ustawy „Prawo budowlane” i rozporządzeń wykonawczych
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 14 marca 2008 r.
Temat: Wynagrodzenia za roboty budowlane - ustalanie wynagrodzenia, waloryzacja, potrącenia, kary, roboty dodatkowe i zamienne
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane” firmy REMMERS
Data seminarium: 30 marca 2008 r.
Temat I: Izolacje przeciwwodne w nowymi starym budownictwie
Temat II: Renowacja i ochrona elewacji
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 10 kwietnia 2008 r.
Temat: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych i murowych
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane” firmy REHAU
Data seminarium: 17 kwietnia 2008 r.
Temat: Praktyczne wykorzystanie nowych technologii i produktów firmy REHAU w rozwiązaniach energooszczędnych
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 27 maja 2008 r.
Temat: Błędy i uszkodzenia w konstrukcjach i elementach drewnianych – ich ocena i metody napraw
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane” firmy KELLER POLSKA Sp. z o.o.
Data seminarium: 12 czerwca 2008 r.
Temat: Technologie wzmacniania gruntu i fundamentowania stosowane przez firmę KELLER POLSKA
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane” firmy RECTOR
Data seminarium: 23 października 2008 r.
Temat: System stropowy RECTOBETON
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie specjalistyczne
Data szkolenia: 30 października 2008 r.
Temat: Techniczne aspekty wykonywania, napraw i remontów posadzek przemysłowych
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane” firmy AQUAPOL POLSKA CPV
Data seminarium: 20 listopada 2008 r.
Temat: Diagnozowanie, osuszanie i renowacja obiektów zawilgoconych
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane” firmy FANSULD
Data seminarium: 5 grudnia 2008 r.
Temat: Projektowanie, produkcja i obróbka mechaniczna odlewów żeliwnych
img
- Ulotka informacyjna

Powrót do góry strony

Rok 2007

Szkolenie
Data szkolenia: 9 lutego 2007 r.
Temat: Zasady utrzymania stanu sprawności technicznej i użytkowej obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium naukowo-techniczne na temat „Specjalistyczne techniki fundamentowania” firmy Keller
Data seminarium: 22 lutego 2007 r.
Temat I: Nowoczesne sposoby głębokiego wzmacniania gruntu technologią Vibro i DSM oraz ich zastosowanie w praktyce
Temat II: Technologie Soilcrete®, Soilfrac® i Compaction Grouting oraz ich zastosowanie w praktyce
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane” firmy Rehau
Data seminarium: 15 marca 2007 r.
Temat: Technologie i produkty firmy REHAU w obszarze budownictwa
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie specjalistyczne
Data szkolenia: 12 kwietnia 2007 r.
Temat I: Trwałość i ochrona konstrukcji drewnianych.
Temat II: Naprawa konstrukcji drewnianych uszkodzonych korozyjnie.
img
- Ulotka informacyjna

Kurs PZITB oraz WACETOB Sp. z o.o.
Data kursu: 8 - 11 maja 2007 r.
Temat: Kosztorysowanie robót budowlanych
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 31 maja 2007 r.
Temat: Nowelizacja ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie specjalistyczne z cyklu „Przyczyny i ocena uszkodzeń budowlanych oraz metody napraw obiektów budowlanych”
Data szkolenia: 14 czerwca 2007 r.
Temat: Błędy i uszkodzenia w konstrukcjach i elementach murowych, ich ocena i metody napraw
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 28 czerwca 2007 r.
Temat: Nowelizacja ustawy „Prawo budowlane” oraz niektórych innych ustaw
img
- Ulotka informacyjna

Kurs specjalistyczny
Data kursu: 4 października 2007 r.
Temat: Stosowanie betonu według aktualnych norm
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie specjalistyczne
Data szkolenia: 25 października 2007 r.
Temat: Ochrona przyziemia budynków: Rozwiązania klasyczne i systemowe. Sposoby osuszania budynków.
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie
Data szkolenia: 7 listopada 2007 r.
Temat: Wynagrodzenia za roboty budowlane - ustalanie wynagrodzenia, waloryzacja, potrącenia, kary, roboty dodatkowe i zmienne
img
- Ulotka informacyjna

Szkolenie specjalistyczne
Data szkolenia: 29 listopada 2007 r.
Temat: Wentylacja w budynkach mieszklanych: Wymagania i zagrożenia związane z wentylacją w budynkach mieszkalnych na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
img
- Ulotka informacyjna

Seminarium szkoleniowo-promocyjne z cyklu „Nowe technologie budowlane” firmy Deitermann
Data seminarium: 6 grudnia 2007 r.
Temat: Skuteczne systemy hydroizolacji, ochrony i naprawy obiektów budowlanych w systemach marki Deitermann
img
- Ulotka informacyjna

Powrót do góry strony


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, tel./fax: (+48) 17 852 13 89