Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) jest polską organizacją pozarządową o charakterze naukowo- technicznym i zawodowym. 

Związek zrzesza inżynierów, techników, studentów, uczniów szkół budowlanych a także kadrę naukową uczelni wyższych na kierunku budownictwo.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych utworzonego 4 maja 1934 r. PZITB posiada osobowość prawną i zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowymi i społecznymi swoich członków.  Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych – Warszawa. PZITB ma 28 funkcjonujących Oddziałów, a jego działalność opiera się na pracy społecznej członków. Nazwa Związku oraz znak firmowy (emblemat) są prawnie zastrzeżone.

Zarząd Oddziału

 • przewodniczący:  dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg
 • z-ca przewodniczącego: inż. Edward Gala
 • sekretarz: mgr inż. Marta Pociask
 • skarbnik: Bogusław Uchman

Członkowie Zarządu:

 • mgr inż. Wiesław Białorucki
 • mgr inż. Jarosław Mrozik
 • mgr inż. Marek Nosal

Komisja Rewizyjna

 • przewodniczący: mgr inż. Krystyna Świderska-Nosal
 • z-ca przewodniczącego: mgr inż. Emil Szczepański
 •  sekretarz: mgr inż. Alfred Magdoń

Sąd Koleżeński

 • przewodniczący: mgr inż. Jacek Hess
 • członek: mgr inż. Józef Bryl
 • członek: mgr inż. Józef Ślączka

Przewodniczący kół zakładowych:

 • Koło Seniorów: mgr inż. Jacek Hess
 • Koło Terenowe w Rzeszowie: mgr inż. Paweł Radomski
 • Koło Zakł. przy Politechnice Rzeszowskiej: dr hab inż. Lidia Buda-Ożóg
 • Koło Zakł. przy BP BESTA: mgr inż. Jarosław Mrozik
 • Koło Zakł. przy BPBP: mgr inż. Aleksander Szluz
 • Koło Miejskie w Krośnie: mgr inż. Anna Kaczkowska
 • Koło Młodych: mgr inż. Paulina Niepokój