Szkolenie Keller

Seminarium szkoleniowe - 14 lutego 2013 r.
Technologie stosowane przez Firmę Keller - Polska. Wybrane przykłady technicznych rozwiązań Firmy Keller - Polska